Hosting - Thiết kế web Biên Hòa

Menu

Số 97A/4 – khu phố 2 – P.Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai

Hotline: 0333 079 379

Mr. Công: 0982 90 7779

Sinh viên

Dung lượng : 1GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 1 Addon domain : 0 Chi tiết

Cá nhân

Dung lượng : 1.5GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 2 Addon domain : 0 Chi tiết

Cá nhân++

Dung lượng : 2 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 3 Addon domain : 1 Chi tiết

Bán chuyên nghiệp

Dung lượng : 3 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 5 Addon domain : 2 Chi tiết

Chuyên nghiệp

Dung lượng : 5 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 8 Addon domain : 3 Chi tiết

Chuyên nghiệp ++

Dung lượng : 7 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 10 Addon domain : 3 Chi tiết

Doanh nghiệp

Dung lượng : 10 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 15 Addon domain : 5 Chi tiết

Thương mại điện tử

Dung lượng : 15 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 20 Addon domain : 7 Chi tiết