Dung lượng : 3 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 2

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebbienhoa.info