Dung lượng : 7 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 7

Addon domain : 6

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebbienhoa.info