Dung lượng : 15 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 20

Addon domain : 7

Bạn đang xem bài viết thuộc chuyên mục:

Bản quyền thuộc https://thietkewebbienhoa.info